Các trang web của trang bóng đá Bình Dương sử dụng cookie trong các hoạt động của họ trong nhiều lĩnh vực. Nếu bạn không chấp nhận cookie của chúng tôi, một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi sẽ không có sẵn cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ, thường bao gồm một định danh duy nhất được gửi đến trình duyệt thiết bị của bạn từ máy tính trên trang web. Nó được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ đĩa cứng của người dùng hoặc đọc tệp cookie được tạo bởi các trang web khác. Sử dụng cookie là một tiêu chuẩn ngành mà có thể được tìm thấy trên hầu hết các trang web lớn.

Tệp dữ liệu này lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và qua đó cho phép chúng tôi ‘nhớ’ bạn trên các lần truy cập lại và khi bạn đăng nhập giữ cho bạn đang đăng nhập khi bạn di chuyển trên trang web, hiệu quả cho phép bạn di chuyển trên trang web mà không cần phải giới thiệu lại bản thân. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi xu hướng và mô hình người dùng, giúp chúng tôi hiểu và cải thiện các lĩnh vực của trang web mà người hâm mộ tìm thấy có giá trị. Những cookie này cũng được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa hơn cho bạn trên các trang web của chúng tôi và thông qua các phương tiện khác. Cookie ghi lại thông tin về các ưu tiên trực tuyến của bạn, sau đó được sử dụng để điều chỉnh các trang web của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể đặt thiết bị của mình để chấp nhận tất cả các cookie, thông báo cho bạn khi cookie được phát hành hoặc không nhận cookie bất kỳ lúc nào.

Hầu hết các trình duyệt đều chấp nhận cookie tự động, nhưng bạn có thể đặt trình duyệt của mình để ngăn chặn điều này. Nếu các ưu tiên của trình duyệt của bạn cho phép, mỗi trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đều có thể gửi cookie đến trình duyệt của bạn.

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi hoặc sửa đổi việc sử dụng cookie bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ thay đổi nào về việc sử dụng cookie được đăng trên các trang web của chúng tôi được áp dụng ngay khi chúng được đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng các trang web của chúng tôi sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi nào, người dùng xác nhận chấp nhận những thay đổi đó.

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin xác định được về bạn như một người dùng của các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng nhiều công ty đo lường, quảng cáo và nghiên cứu độc lập. Họ thu thập thông tin về khách truy cập trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng cookie, dữ liệu tệp nhật ký và mã được nhúng trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để giúp cải thiện các dịch vụ mà nó cung cấp cho người dùng của nó; tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba không sử dụng bất kỳ loại thông tin này cho kinh doanh hoặc mục đích khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về các thực tiễn bảo mật của các trang web bên thứ ba như vậy và việc sử dụng các trang web đó là do chính bạn quyết định.

Nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn cookie chúng tôi sử dụng trên các trang web của chúng tôi, bạn có thể quản lý cài đặt cookie của mình trong trung tâm ưu tiên.

Bạn cũng có thể làm điều này từ trong cài đặt trình duyệt của bạn nhưng hãy nhớ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trang web bạn truy cập trên thiết bị của bạn. Chức năng Trợ giúp trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách làm điều này. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org/). Để biết thông tin về cookie quảng cáo và hướng dẫn về cách vô hiệu hóa chúng, hãy truy cập [www.youronlinechoices.com](http://www.youronlinechoices.com/).

Vui lòng lưu ý rằng việc tắt cookie trên các trang web của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, nơi mà chức năng được kiểm soát bằng việc sử dụng cookie.

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) được một trang web yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ưu tiên ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập. Những cookie đó được thiết lập bởi chúng tôi và được gọi là cookie bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie bên thứ ba – đó là cookie từ miền khác với miền của trang web mà bạn đang truy cập – cho các nỗ lực quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác cho các mục đích sau:

Những cookie này là cần thiết cho hoạt động của trang web và đo hiệu suất trang web để chúng tôi có thể liên tục cải thiện trải nghiệm của bạn. Họ thường được thiết lập để phản hồi các hành động của bạn và mà không có một số cookie này, bạn có thể không thể đăng nhập hoặc gửi biểu mẫu. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin xác định được về cá nhân nào.

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng và cá nhân hóa nâng cao. Chúng có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không cho phép những cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động đúng cách.