Cơ cấu tổ chức về bóng đá Bình Dương bao gồm các đội bóng và các tổ chức quản lý bóng đá trong khu vực này.

Hiện tại, Bình Dương có 2 đội bóng chuyên nghiệp tham gia giải VĐQG, đó là CLB Becamex Bình Dương và CLB TPHCM. Ngoài ra, còn có một số đội bóng địa phương khác tham gia các giải đấu tại khu vực này.

Để quản lý các hoạt động bóng đá, Bình Dương có Hiệp hội Bóng đá tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương. Cả hai tổ chức này đều có nhiệm vụ quản lý, tổ chức các giải đấu bóng đá và phát triển bóng đá ở địa phương. Ngoài ra, còn có các câu lạc bộ bóng đá địa phương và các tổ chức bóng đá cộng đồng khác tham gia vào hoạt động phát triển bóng đá tại Bình Dương.