1. Bản quyền trang web

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.com](https://206.189.82.46/)) và tất cả các nội dung trên đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định liên quan khác. Việc sao chép, sử dụng, tái bản, phân phối hoặc bất kỳ hình thức nào khác của việc sử dụng nội dung trang web này mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

2. Thông tin và nội dung

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.com](https://206.189.82.46/)) cung cấp các thông tin và nội dung có tính chất chung và mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng thông tin trên trang web này.

3. Sử dụng trang web

Việc sử dụng trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.com](https://206.189.82.46/)) có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu trên trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều kiện và điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin của họ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.com](https://206.189.82.46/)) có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

6. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web Bóng Đá Bình Dương https://206.189.82.46/. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ luôn hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn.