Bóng đá Bình Dương (Bongdabinhduong.com)  cam kết cung cấp một trang web dễ truy cập và dễ sử dụng cho mọi người, bao gồm cả những người khuyết tật hoặc bất lợi về sức khỏe. Chúng tôi tin rằng đây là một quá trình liên tục và luôn cố gắng cải thiện trong lĩnh vực này.

Trang web được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế website theo hướng dễ nhìn, dễ xem, dễ truy cập.

Có một số bước chúng tôi đã thực hiện để đáp ứng các nhu cầu truy cập dễ dàng được đề cập dưới đây:

Cấu trúc

Trang web sử dụng Cascading Style Sheets (CSS) để kiểm soát tất cả các phần trình bày và cấu trúc để nội dung được bố trí tốt và dễ dàng truy cập thông qua các thiết bị trợ giúp.

Phông chữ

Kích thước văn bản có thể được tăng hoặc giảm trong trình duyệt của bạn bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Microsoft Internet Explorer:

Chọn menu thả xuống ở đầu trang của trình duyệt được đánh dấu “view”

Một danh sách các tùy chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống, chọn “text size”

Tiếp theo, một menu thả xuống khác sẽ xuất hiện với các tùy chọn bao gồm “small”, “medium”, “large”, “largest”

Chọn “largest”.

2. Mozilla Firefox

Giữ phím Ctrl trên bàn phím của bạn và nhấn phím cộng (+)

Bạn sẽ thấy rằng điều này sẽ làm tăng kích thước văn bản, để phóng to lại lặp lại thao tác này

Tiếp tục lặp lại cho đến khi kích thước văn bản được phóng to đến yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần làm cho văn bản nhỏ hơn, hãy nhấn phím

Ctrl trên bàn phím của bạn và phím trừ (-)

Apple Safari:

Giữ phím Apple và nhấn phím cộng (+)

Bạn sẽ thấy nút làm tăng giao diện font chữ